MARKETING

Ciljna skupina naših slušatelja i čitalaca je urbana publika od 17 do 50godina, što je ujedno i ciljna skupina većine oglašivača. Jedino kontinuirano istraživanje slušanosti u Bosni i Hercegovini obavlja agencija Ipsos Puls. 

WEB MARKETING BANERI

RADIO JINGLE MARKETING

Napomena : U svakoj kampanji postoji fleksibilnost u kreiranju cijene na duže saradnje.

RADIO JINGLE do 30 sec po emitovanju 2,50 KM sa PDV (u terminu od 08:00 do 22:00h )

RADIO JINGLE do 50 sec po emitovanju 4,00 KM sa PDV ( u terminu od 08:00 do 22:00 h )

SPONZORISANI audio materijal u trajanju do 2 minuuta 50,00 KM sa PDV